ODBORNÝ KURZ PRO PRODEJCE VYHRAZENÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

Určeno

Fyzickým osobám, které prodávají vyhrazené léčivé přípravky. Absolvováním kurzu získají odbornou způsobilost pro výkon činnosti prodejce vyhrazených léčivých přípravků (dokladem je osvědčení o absolvování kurzu).

 

Přínos / Cíl

Absolvent kurzu získá základní znalosti o vyhrazených lécích, jejich účelu, způsobu použití, nežádoucích účincích, aplikačních formách, obalech, přejímání, přepravě, skladování, prodeji a likvidaci. Kurz je ukončen písemnou zkouškou před tříčlennou komisí, po jejímž úspěšném složení obdrží absolvent osvědčení s celostátní platností. Součástí prezenční výuky je psychologické minimum prodeje vyhrazených léků.

 

Program (hlavní moduly)

Samostudium (skripta, e-learning) v  rozsahu 31 hodin:
  • Legislativa a administrativa
  • Obecná problematika léčiv (komu a jak podávat léčiva včetně nežádoucích účinků)

  • Vyhrazená léčiva pro člověka

  • Vyhrazená léčiva pro zvířata

Prezenční výuka včetně zkoušky v rozsahu 4 hodiny:
  • Prezentace k jednotlivým modulům

  • Psychologie prodeje vyhrazených léků

  • Zkouška

 

Školící centra: 

Praha, Brno, Pelhřimov (při větším počtu zájemců je možné uspořádat školení i na jiných místech ČR). Bližší informace o místě školení, studijní materiály, přístupové heslo do e-learningu obdrží účastník v rámci registrace do kurzu.

 

Poznámka

Minimální délka samostudia: 2 týdny. Začátek této lhůty začíná ode dne předání skript a přístupového hesla do e-learningu.

 

 

CENÍK AKREDITOVANÝCH KURZŮ

1. Bezpečné podávání a nežádoucí účinky léčivých přípravků cena 3630,- s DPH

2. Odborný kurz pro prodejce vyhrazených léčivých přípravků cena 3630,- s DPH